Framtidens dataspillpolitikk

På fredag arrangerte Kulturdepartementet et innspillsmøte om framtidens dataspillpolitikk. Representanter fra spillbransjen og andre organiserte aktører på feltet kom for å diskutere og å gi innspill, mens representanter fra Kulturdepartementet noterte flittig. Der var representanter fra forskjellige spillstudioer, HGC, Spillskolen, Hyperion, Den norske filmskolen, Westerdals, PressFire, Nord universitetet, Dataspillsenteret og mange fler. Jeg fikk æren av å delta som representant for Valmuen Linjeforening.

Blant det som ble sagt under diskusjonen, var at spillindustrien trenger mer statlig støtte for å komme opp på et internasjonalt nivå. Det er stort potensiale for vekst i spillindustrien. Det var stor enighet i at norsk presse er alt for dårlig til å dekke norske spill. Det etterlengtes også bedre statistikkføring for norsk spillbransje.

Dette er en del av Kulturdepartementets arbeid mot å utvikle en dataspillstrategi for 2020-2022. Du kan finne mer informasjon her. Har du noen tanker om norsk dataspillpolitikk? Da kan du sende dine innspill til Kulturdepartementet! De vil høre fra oss :)

Skriftlige innspill kan sendes til dataspillstrategi@kud.dep.no (merkes "innspill dataspillstrategi"). Frist for å sende skriftlige innspill er 6. mai. Alle skriftlige innspill er offentlige, jf. offentlighetsloven. Departementet journalfører innspillene og vil publisere dem på regjeringen.no etterhvert.

Anette RanaComment