Hyttetur til neste semester

Vi har endelig fått undersøkt nok til at vi tror vi kan få til en hyttetur for spillskolen neste semester. Vi hadde satt stor pris på om alle kunne svart på interesse-undersøkelsen vår, latt oss vite om dere er interessert i en hyttetur, når dere ville hatt hytteturen, og hvilke aktiviteter dere kunne tenke dere å gjøre! :D Jo flere interesserte det er, jo større sjanse er det for at vi kan få økonomisk støtte av skolen og gjøre turen billigere for alle.