Skapsøknad

Vi deler ut skap og her er det førstemann til mølla!

Under finner du et skjema og en oversikt over hvordan skapene er satt opp.
Skapene ligger nederst i gangen ved klasserommene våre i 2 etasje på Biohus 2, og er tildelt studenter ved spillskolen.

Skapeier *
Skapeier
Den som står ansvarlig for bruk av skapet.
Skal ikke deles med noen, kun i tilfelle vi trenger å kontakte deg umiddelbart om noe skaprelatert.
Skapeier står som ansvarlig, men dersom du deler skap med andre blir det flere skap til alle!
Dersom det blir mangel på skap prioriterer vi dem med et godt grunnlag.
Skapønsker
Førstemann til mølla, du kan krysse av for flere. Har du ingen ønsker, eller ingen av ønskene dine er ledig får du et tilfeldig skap :)